Embla Ryan






 Pesco

Pesco er et fotografisk matprosjekt for å inspirere nordmenn til å spise mindre kjøtt. Norges kjøttforbruk har doblet seg de siste 50 årene.
Det å spise mindre kjøtt er noe av det mest effektive du og jeg kan gjøre for jordkloden vår. Ikke bare på grunn av forurensingen industrien har,
men det vil også frigjøre jordbruksareal vi vil trenge for den økende befolkningen. I tillegg reduseres avskogingen og antall dyr i fangenskap. 
Gjennom mat blir verden mindre. La oss inspirere og lære av andre kulturers mattradisjoner, samtidig som vi prøver å spise mindre kjøtt.